Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phi Mô

Lạng Giang, Bắc Giang
3881471
c2phimolg.bacgiang@moet.edu.vn